????เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 020-5557-01-4045

มีการตรวจสอบเครื่องจักรทุกครั้งก่อนการปล่อยเช่า  โดยทีมงานตรวจสอบที่มีความชำนาญ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Company Presentation