????เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 020-5557-01-4045

 

 

 

 

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี บริษัท ดี.เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา บางบ่อ

เลขที่ 181-1-04223-0

------------------------------------------------------------------

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท ดี.เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา พานทอง

เลขที่ 784-2-29333-2

 

Company Presentation